• толгой_туг

Хөрсний дөрвөн параметрийн мэдрэгч

  • Хөрсний дөрвөн параметрийн мэдрэгч

    Хөрсний дөрвөн параметрийн мэдрэгч

    Бүтцийн нэгдсэн дизайн, суурилуулсан SD картын тусламжтайгаар үндсэн төхөөрөмж нь туршилтанд хамрагдсан орчны хөрсний температур, чийг, давс, PH зэрэг олон параметрүүдийг бодит цаг хугацаанд нь цуглуулж, өгөгдлийг нэг түлхүүрээр байршуулах боломжтой.