• толгой_туг

Ургамлын хлорофилл илрүүлэгч

  • Ургамлын хлорофилл хэмжигч

    Ургамлын хлорофилл хэмжигч

    Хэрэгслийн зорилго:

    Энэхүү багаж нь хлорофилийн харьцангуй агууламж (нэгж SPAD) эсвэл ногоон хэмжээ, азотын агууламж, навчны чийгшил, ургамлын навчны температурыг шууд хэмжихэд ашиглаж, ургамлын нитрогийн бодит хэрэгцээ, хөрсөн дэх нитро дутагдал, эсвэл хэт их азотын бордоо байгаа эсэхийг ойлгох боломжтой. хэрэглэсэн.Үүнээс гадна энэ хэрэгслийг азотын бордооны ашиглалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх, байгаль орчныг хамгаалахад ашиглаж болно.Үүнийг хөдөө аж ахуй, ойн чиглэлээр ажилладаг эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, их дээд сургуулиуд ургамлын физиологийн үзүүлэлтүүдийг судлах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн удирдамж болгоход өргөнөөр ашиглах боломжтой.