• толгой_туг

Ургамлын халхавч анлизатор

  • Зөөврийн ургамлын халхавч анализатор FK-G10

    Зөөврийн ургамлын халхавч анализатор FK-G10

    Хэрэгслийн танилцуулга:

    Үүнийг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, шинжлэх ухааны судалгаанд өргөнөөр ашиглах боломжтой.Халхавчны гэрлийн нөөцийг судлах, ургамлын халхавч дахь гэрлийн тасалдалыг хэмжих, газар тариалангийн өсөлт, ургац, чанар, гэрлийн ашиглалтын хамаарлыг судлахын тулд уг төхөөрөмжийг фотосинтезийн идэвхтэй цацрагийг (PAR) хэмжиж бүртгэхэд ашигладаг. 400нм-700нм-ийн зурвас.Хэмжсэн утгын нэгж нь микромоляр (μ молм2 / с) квадрат метр · с байна.