• толгой_туг

Ургамлын ишний урсгал илрүүлэгч

  • Зондны ургамлын ишний урсгал хэмжигч FK-JL01

    Зондны ургамлын ишний урсгал хэмжигч FK-JL01

    Багаж хэрэгслийн танилцуулга

    Дулаан алдалтын датчикийн арга нь модны их биений агшин зуурын ишний урсгалын нягтыг хэмжиж, модны шингэний урсгалыг удаан хугацаанд тасралтгүй ажиглах боломжтой бөгөөд энэ нь мод ба агаар мандлын хоорондох усны солилцооны хуулийг судлахад тустай. байгаль орчны өөрчлөлтөд ойн экосистемийн нөлөөллийг удаан хугацаанд хянах ажиглалтын арга болгон.Энэ нь ойжуулалт, ойн менежмент, ойн аж ахуйн менежментэд онолын хувьд ихээхэн ач холбогдолтой бөгөөд хэрэглээний ач холбогдолтой юм.